Μοναδικές οι υπηρεσίες της online sales στο χώρο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

«Online sales» Πετυχημένες εταιρείες, στη περίοδο της κρίσης