Επιδοτούμενο πρόγραμμα 18-24

Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας  σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιούν το Έργο “Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών”, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020  και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Το Έργο αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν / επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στους κλάδους :

  • του Λιανικού Εμπορίου
  • των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • του Εξαγωγικού εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική Υποστήριξη από Συμβούλους Απασχόλησης

  • Θεωρητική Κατάρτιση 120 ωρών

  • Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 260 ωρών

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024

Επίδομα : 1.471,60 € (μικτά)

Δήλωσε τα στοιχεία σου

Ονοματεπώνυμο:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Email(προαιρετικό):

Δήλωσε συμμετοχή

Είσαστε 18-24 ετών?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

Είστε εγγεγραμμένος/η στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως λήψης επιδόματος ανεργίας) ?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

Είστε απόφοιτος , τουλάχιστον Γυμνασίου ?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα?
 ΝΑΙ ΟΧΙ

logos